ptaki Polsce prawnie chronione

Ormuss mus sein

Temat: Żołna doczeka się rezerwatu
Żołna doczeka się rezerwatu

W Buszkowicach k. Przemyśla powstaje rezerwat dla żołny, najbardziej kolorowego ptaka w Polsce, objętego ścisłą ochroną gatunkową – poinformował prezes Przemyskiego Towarzystwa Ornitologicznego Przemysław Kunysz.

Żołna to gatunek znajdujący się pod ścisłą ochroną. W Polsce żyje nieco ponad 30 par tych ptaków

Rezerwat powstaje na skarpie przy nieczynnej cegielni, w której gniazduje największa kolonia tych ptaków w naszym kraju. W Buszkowicach ornitolodzy naliczyli w tym roku aż 11 par, co jest rekordową liczbą, zważywszy, że – według ostatnich szacunków – w całej Polsce występuje obecnie zaledwie 30 – 35 par. Ponadto w okolicach Buszkowic są jeszcze dwie pary, gniazdujące na prywatnych posesjach.

– Żołny to najładniejsze ptaki w Polsce, niezwykle kolorowe. Dlatego z łatwością rozpozna je nawet każdy amator, gdyż swym pięknym upierzeniem wyróżniają się w ptasim świecie – powiedział Kunysz.

Utworzenie rezerwatu to wspólna inicjatywa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Przemyskiego Towarzystwa Ornitologicznego, Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu i wojewódzkiego podkarpackiego konserwatora przyrody.

Jest już wstępna dokumentacja rezerwatu, a o jego formalnym utworzeniu zdecyduje wojewoda podkarpacki. Zdaniem pomysłodawców, już na wiosnę przyszłego roku żołny będą miały bezpieczne, prawnie chronione miejsce gniazdowania.

Gniazda żołny to długa, wygrzebana nora w urwisku. Z tego powodu buszkowicka skarpa to wręcz idealny teren dla tych ptaków. Oprócz żołn, zamieszkują go także jaskółki brzegówki, wilgi, dudki i pokrzewki jarzębate. W okolicy pojawia się też orlik krzykliwy.

Rezerwat w Buczkowicach byłby drugim w Polsce. Pierwszy istnieje w pobliskich Siedliskach, na tzw. Skarpie Jaksmanickiej. Od pewnego czasu jest jednak niezamieszkały przez te ptaki. – Wynika to z tego, że żołna lubi zmieniać miejsca zasiedlania, opuszczając je na jakiś czas, ale przeważnie tam powraca – tłumaczy Kunysz.

Żołna to ptak wędrowny, zamieszkujący południową Europę, a także południową Azję. Lokalnie występuje też w Afryce – zimuje na południe od Sahary. W Polsce gnieździ się głównie w południowo-wschodniej części kraju.

(PAP)
mzaw
artykuł z http://ww6.tvp.pl/1875,20060810380518.strona
Źródło: klubciconia.avx.pl/forum/viewtopic.php?t=898Temat: Obwodnica przez Dolinę Rospudy
Głośna afera o której nie dało się nie słyszeć. Walka ekologów trwa już od długiego czasu. Poniżej trochę dla niewtajemniczonych:

Dolina Rospudy to jeden z najcenniejszych obszarów torfowiskowych (torfowiska niskie i przejściowe), o naturalnych, nie naruszonych stosunkach wodnych. Jest objęta ochroną ze względu na występowanie rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Rośnie tam m.in. 19 przedstawicieli rodziny storczykowatych, podlegającej ścisłej ochronie prawnej, w tym jedyne w Polsce stanowisko miodokwiatu krzyżowego (Herminium monorchis), rośliny wpisanej do "Polskiej Czerwonej Księgi Roślin Ginących", oraz jedno z kilku stanowisk podgatunku białokwiatowego storczyka krwistego. Ponadto na terenie doliny występują inne storczyki, m.in.: storczyk szerokolistny (Dactylorhiza majalis), obuwik pospolity (Cypripedium calceolus), żłobik koralowy (Corallorhiza trifida), kukułka Fuchsa (Dactylorhiza fuchsii), kukułka Traunsteinera (Dactylorhiza traunsteinerii), kruszczyk błotny (Epipactis palustris), lipiennik Loesela (Liparis loeselii), a także inne rzadkie rośliny chronione: brzoza niska (Betula humilis), wielosił błękitny (Polemonium caeruleum, rosiczka długolistna (Drosera anglica), rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia), lilia złotogłów (Lilium martagon) i inne.

W Dolinie Rospudy i przylegających do niej lasach gniazdują chronione gatunki ptaków, takie jak: jarząbek, głuszec, kropiatka, derkacz, żuraw, bielik, orlik krzykliwy, błotniak stawowy, trzmielojad, włochatka, bocian biały, dzięcioł czarny, dzięcioł białogrzbiety, gąsiorek, jarzębatka i inne. Obszar ten jest również żerowiskiem dla ptaków gniazdujących na pobliskich terenach, w tym w Puszczy Augustowskiej.

Dla dużych ssaków, takich jak np. wilki i jelenie, Dolina Rospudy stanowi korytarz migracyjny – tędy przemieszczają się one z Puszczy Augustowskiej i Biebrzańskiego Parku Narodowego na zachód. Ponadto żyją tu łosie, bobry, wydry, lisy i inne.

Co myślicie o całej sprawie?
Źródło: gryfino.info/viewtopic.php?t=2916


Temat: Doliny Rospudy
Pozwolę sobie skopiować swój wpis z innego forum:

Nie piszę czy jestem za czy przeciw obwodnicy, z jednej strony biedne robaczaki i rośliny z drugie strony zagrożone życie biednych dzieci, które codziennie muszą przechodzić przez drogę na Litwę do sowich szkół.

Napiszę troszkę na ten temat:

1. Natura 2000
Projekt Natura 2000 dopuszcza budowę infrastruktury (np. drogowej) choć przy zachowaniu wszelkich możliwych wymogów ekologicznych i przy minimalnym ingerowaniu w środowisko naturalne. Także jeśli Polska udowodni, że wybrała wariant najmniej ingerujący w środowiska, wtedy obwodnica dostanie "zielone światło" od Unii. Polski NSA orzekł pod koniec 2005 roku, że ten wariant obwodnicy jest najbardziej odpowiedni dla środowiska. Dodatkowo do tej opinii prawnej przychylił się na przełomie roku Minister Środowiska - owszem mogły to być decyzje polityczne, ale w 97 roku Ministerstwo Środowiska także wystawiło podobną opinię.
Zaznaczyć należy, że projekt Natura 2000 powstawał w latach kiedy infrastruktura w Europie Zachodniej była już rozwinięta, teraz łatwo się "im" mówi o przestrzeganiu tych przepisów - co mieli zniszczyć to już zniszczyli.

2. Koszty
Nie przesadzajmy teraz, że koszt budowy obwodnicy jest kolosalny, oczywiście jeśli ktoś "rzuca", że to koszt przeszło 450 000 000 zł to robi wrażenie. Faktem jest, że najtańsza oferta (Budimex-Dromex SA) opiewała na 438 968 161,01 zł. Obwodnica Wrocławia, budowana na o wiele łatwiejszym terenie ma kosztować ok 1mld zł. Sam koszt budowy 8km mostu wraz z dojazdami ma kosztować 300mln zł.
Dodatkowo inwestor aby zrekompensować wycięte drzewa (nie tylko te z doliny) musiał zalesić kilka ha nieużytków - opisane jest to w załączniku pozwolenia na budowę.

3. Kary Unijne

Unia nie może współfinansować inwestycji które są niezgodne z jej prawem! Jeśli uzna, że taki wariant obwodnicy nie jest optymalny pod względem ochrony środowiska - wtedy cofnie dotacje. Cofnie dotację tylko dla tej inwestycji - w zasadzie nie ma możliwości cofnięcia innych. Dlaczego np. my Wrocławianie mamy pokutować za obwodnicę Augustowa?
Kary pieniężne wskazywane na 50tyś EUR dziennie są lekko przesadzone - takie kary mogą być nałożone pod dwoma warunkami. Pierwszy to niezgodność z programem Norma 2000 (co musi zostać udowodnione) drugi to skorzystanie z unijnych dotacji.

4. Wariant
Obwodnica Augustowa będzie przecinać dolinę Rospudy w najwęższym miejscu i będzie w całości poprowadzona nad torfami. Wariant ten koliduje z najmniejszą liczbą stanowisk gatunków chronionych flory. W obecności drogi nie znajdują się jeziora, a kierunek wód powierzchniowych sprzyja ochronie gatunków. Na terenie drogi nie stwierdzono występowania gniazd ptaków drapieżnych, dodatkowo najbliższe występowania kwiatków o które wszyscy się martwią (miodokwiatek krzyżowy) znajduje się 500m od granicy pasa drogowego - a więc poza strefą oddziaływania drogi. Dodatkowo według zewnętrznej firmy, jednej z autorów raportu

Budowa obwodnicy spowoduje take prawie całkowite zniszczenie istniejacej
roslinnosci naturalnej w pasie drogowym. Dotyczy to w szczególnosci obszarów
lesnych na obszarze Natura 2000, gdzie nastapia wycinki drzew. Powierzchnia
terenów zniszczonych wyniesie około 30 ha. W dolinie rzeki Rospudy zostanie
zdegradowana stosunkowo mała powierzchnia torfowisk, ze wzgledu na
zastosowana technologie budowy mostu.


Największe szkody może przynieść sama budowa, a nie eksploatacja drogi. Jednak firma BUDIMEX posiada certyfikat systemu zarządzania środowiskiem ISO 14001.
Dolina Rospudy liczy ok 80km długości, droga przetnie ją w najwęższym miejscu. Jak takie przecięcie może zniszczyć całą dolinę? Nie piszę już o objeździe całej doliny.

5. Alternatywa
No właśnie.....
Słyszałem kilkanaście pomysłów, min:
- Budowa tunelu
- Przesunięciu obwodnicy aby nie tykała Doliny
- przesunięcie całej drogi ViaBaltica aby przchodziła przez zupełnie inne tereny

Trudno mi jest opowiedzieć po jednej ze stron.
Źródło: forum.php.pl/index.php?showtopic=62098


Temat: Via Baltica przez Rospudę
no to moze ja dodam nowości.. : info z 19 grudnia:
W obwodnicy Augustowa przez dolinę Rospudy wszystko odbywa się w zgodzie z prawem - zapewnia minister środowiska Jan Szyszko. I zbywa ostrzeżenia Komisji Europejskiej, że jest inaczej


Dolina Rospudy to siedlisko wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt
W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska rozpoczęła przeciw Polsce pierwszy etap procedury prawnej w sprawie możliwego naruszenia unijnych przepisów o ochronie środowiska - chodzi o osiem odcinków budowanej drogi Via Baltica. Komisja zwróciła uwagę zwłaszcza na odcinek, który ma być obwodnicą Augustowa i ma przebiegać po gigantycznej estakadzie przecinającej urokliwą dolinę Rospudy.

Rospuda jest obszarem podlegającym szczególnej ochronie. I zdaniem Brukseli jeśli Polska chce tam dokonać jakichś inwestycji, to musi spełnić szereg warunków. A tego nie uczyniła.

Minister środowiska Jan Szyszko, który wczoraj brał udział w posiedzeniu unijnej Rady ds. środowiska, te ostrzeżenia bagatelizuje. Przekonywał polskich dziennikarzy, że to, co Komisja wysłała do niego, to jedynie informacja o tym, że ktoś przeciw inwestycji protestuje.

Identycznie ostrzeżenia Komisji komentuje Tadeusz Topczewski, szef podlaskich drogowców, który zapowiada, że budowa obwodnicy zacznie się w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

Przedstawiciele Komisji są zaskoczeni. - To, co wysłaliśmy do Warszawy, to nie jest jakaś informacja o skardze. To decyzja podjęta przez Komisję Europejską o rozpoczęciu pierwszego etapu procedury korygującej - mówi "Gazecie" Barbara Helfferich, rzeczniczka unijnego komisarza ds. ochrony środowiska Stavrosa Dimasa.

Postawy ministra i inwestora nie rozumie również Małgorzata Znaniecka z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków: - Upieranie się, że w tej kwestii można jeszcze coś wyjaśnić a problem rozwiąże wysłanie kilku papierów, jest wprowadzaniem w błąd polskich obywateli.

Znaniecka przypomina, że Komisja od ponad roku analizuje wszystkie aspekty tej inwestycji i że Ministerstwo Środowiska na wyraźne żądanie władz Wspólnoty już dwukrotnie wysyłało do Brukseli komplet dokumentów dotyczących obwodnicy Augustowa. W tym również tych przygotowanych przez drogowców.

Szyszko zapytany przez dziennikarzy, czy Polska wstrzyma prace nad drogą ekspresową przez dolinę Rospudy - jak tego chce Komisja do czasu ostatecznego wyjaśnienia sprawy - wymijająco odpowiedział, że "wszystko zostanie rozpatrzone zgodnie z prawem".

I nie potrafił odpowiedzieć, czy dolina Rospudy jest na liście obszarów podlegających szczególnej ochronie (unijna sieć Natura 2000).

Tymczasem jest to już wyznaczony obszar chroniony ze względu na ptaki i proponowany obszar siedliskowy. Zgodnie z unijnym prawem w takim przypadku nie można robić nic, co by pogorszyło jego stan. I na to - jak wynika z naszych informacji - zwróciła Polsce uwagę Komisja Europejska.

- Nie jesteśmy w stanie fizycznie zatrzymać budowy tej drogi, przecież nie mamy policji. Ale jeśli dojdzie ostatecznie do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości stwierdzającego, że Polska złamała prawo, to lekceważenie naszych zaleceń zostanie wzięte pod uwagę przy obliczaniu grzywny - mówi Helfferich.

Minister Szyszko ustosunkował się także do innego zarzutu, jaki stawia nam Komisja Europejska. Jej zdaniem Polska łamie unijne prawo, ponieważ wyznaczyła zbyt mało obszarów Natura 2000. Polska jest na szarym końcu Wspólnoty, jeśli chodzi o obszary wyznaczane na podstawie dyrektywy siedliskowej, czyli chroniącej rzadkie rośliny i zwierzęta, poza ptakami - pokrywają one nieco ponad 4 proc. powierzchni kraju. A jeśli chodzi o obszary wyznaczone dla ochrony ptaków, nie zbliżamy się nawet do unijnej średniej.

W tym przypadku Komisja Europejska wszczęła przeciw Polsce już drugi etap procedury o naruszenie prawa. - Przyjęty przez rząd harmonogram mówi, kiedy i gdzie będziemy takie obszary wyznaczać - mówi na to Szyszko.

Minister Szyszko przyznał też, że od początku ubiegłego tygodnia, kiedy Bruksela publicznie ogłosiła zarzuty wobec Polski, nie próbował rozmawiać o nich np. z unijnym komisarzem ds. środowiska Stavrosem Dimasem.

- Nie otrzymaliśmy żadnych nowych informacji od polskiego rządu - potwierdza Helfferich.

- Mnie jako urzędnika obowiązuje urzędnicza procedura - stwierdził polski minister, zapewniając, że dopiero teraz "oficjalnie" dostał list z Komisji Europejskiej.
Źródło: forum.bocian.org.pl/viewtopic.php?t=26


Temat: Via Baltica przez Rospudę
Obwodnica Augustowa od nowa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 10 grudnia 2007 uchylił decyzję środowiskową dla obwodnicy Augustowa i nakazał jej wstrzymanie. Oznacza to, że cała procedura dotycząca sporządzania dokumentacji projektowej dla tej trasy powinna zacząć się od nowa. Teoretycznie minister środowiska może odwołać się od wyroku WSA, ale wobec jasnych deklaracji ministra Nowickiego wskazujących na potrzebę ochrony torfowisk Doliny Rospudy, jest to mało prawdopodobne.

Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrywał skargę Rzecznika Praw Obywatelskich i kilku organizacji pozarządowych (m.in. Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Centrum Ochrony Mokradeł i Polskiej Zielonej Sieci) reprezentowanych przez Mec. Magdę Bar. Skarżący podtrzymali swoje zarzuty co do niezgodnego z prawem wyznaczenia przebiegu obwodnicy Augustowa, w tym nierozpatrywania wariantów alternatywnych omijających obszary chronione w ramach sieci Natura 2000. Zdanie RPO i organizacji pozarządowych poparła Prokuratura Okręgowa w Białymstoku, której przedstawiciel odczytał kilkustronicowe oświadczenie będące skrótem z dotychczasowego postępowania. Wynikało z niego, iż decyzje administracyjne podejmowane przez byłego ministra środowiska Jana Szyszkę i byłego wojewodę podlaskiego były obarczone wieloma wadami prawnymi, w tym nie uwzględnienia zmian w prawie ochrony środowiska po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej oraz faktu, że obszar Doliny Rospudy zyskał nową formę ochrony wynikającą z zakwalifikowania go do ogólnoeuropejskiej sieci Natura 2000. Prokuratura wskazała błędy w analizie wariantów dla inwestycji. Jej zdaniem przebieg obwodnicy Augustowa powinien wynikać ze szczegółowej analizy wszystkich możliwych przebiegów trasy, w tym też wariantu „Chodorki” wskazanego przez organizacje pozarządowe, wraz z uwzględnieniem wyników Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla całej Via Baltica. Przedstawiciel prokuratury odniósł się też do wadliwego zakwalifikowania torfowisk Rospudy do torfowisk niskich, co jest całkowicie sprzeczne z wszelkimi późniejszymi badaniami naukowymi (przeprowadzonymi przez Pawła Pawlikowskiego i Ewę Jabłońską - co prokuratura podkreśliła) stwierdzającymi, iż mamy do czynienia z unikalnymi na skalę europejską torfowiskami przepływowymi. Tym samym wszelka dokumentacja środowiskowa dla obwodnicy Augustowa od samego początku była sporządzana wadliwie. W związku z powyższym Prokuratura Okręgowa w Białymstoku wniosła o uchylenie decyzji środowiskowej dla obwodnicy Augustowa.

Sąd po krótkiej naradzie wydał wyrok uchylający decyzję środowiskową podjętą w październiku 2006 przez wojewodę podlaskiego i podtrzymaną w lutym br przez ministra Szyszkę. W uzasadnieniu Sąd nie odniósł się do zarzutów Rzecznika Praw Obywatelskich i organizacji pozarządowych. Uznał, iż kwestia odpowiedniego zbadania wariantów trasy powinna wynikać z powtórzonej procedury środowiskowej. Natomiast czynnikiem decydującym dla sądu był wyrok WSA z kwietnia 2007, który uchylił postanowienie uzgadniające wydane przez ministra środowiska Jana Szyszkę. Skoro zostało uchylone uzgodnienie, to decyzja środowiskowa podjęta na jego podstawie musi też zostać uchylona – argumentował Sąd.

Co dalej?

Po kilku latach prac nad obwodnicą Augustowa zatoczyliśmy koło i znaleźliśmy się w punkcie wyjścia. Cała procedura związana z tą inwestycją powinna zacząć się od nowa. W międzyczasie wydano dziesiątki milionów złotych na przedsięwzięcie, którego realizacja od samego początku była wątpliwa. Równolegle z nowym postępowaniem środowiskowym konieczne będzie dokładne podliczenie strat jakie poniósł budżet Państwa, w związku z nieodpowiedzialnymi decyzjami polityków i urzędników państwowych. Straty te mogą sięgać nawet kwoty 100 mln. złotych. Dochodzi do tego jeszcze nadszarpnięta wiarygodność Polski na arenie europejskiej.
By nie powodować dalszych strat konieczna jest natychmiastowa decyzja ministra infrastruktury nakazująca całkowite wstrzymanie budowy.
Mamy jednocześnie nadzieję, że prace nad dokumentacją środowiskową dla obwodnicy Augustowa będą tym razem prowadzone w sposób rzetelny, a całość będzie potraktowana priorytetowo przez drogowców i urzędników tak, by inwestycja mogła być oddana do użytku za 4-5 lat.
Do tego czasu na ulicach Augustowa konieczne będzie przeprowadzenie prac poprawiających bezpieczeństwo ruchu i pieszych.

-------

Uwaga:
w oczekiwaniu na wyrok WSA podszedł do nas przedstawiciel prokuratury i powiedział, ze w jego mniemaniu kluczowe były badania mokradeł przeprowadzane przez Ewę Jabłońską i Pawła Pawlikowskiego w latach 2003-05. :oki:
Źródło: forum.bocian.org.pl/viewtopic.php?t=26


Powered by wordpress | Theme: simpletex | © Ormuss mus sein